Agencja Pracy Glico pomaga bezpłatnie w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem ubezpieczenia u niemieckiego ubezpieczyciela (odpowiednik naszych składek w ZUS). Potwierdzeniem takiego ubezpieczenia jest posiadanie numeru ubezpieczenia, który jest obowiązkowy w Niemczech. Pracując legalnie, każdy musi posiadać takie ubezpieczenie potwierdzone odpowiednim numerem. Pracownicy Agencji Glico zajmą się wypełnieniem wszelkich formalności za Państwa. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod podany adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ubezpieczenie.

Glico jako wyspecjalizowana jednostka - agencja pracy tymczasowej - zapewnia rozwiązania zmniejszające obciążenia firmy związane z pozyskiwaniem pracowników, całą obsługę administracyjną począwszy od rekrutacji i selekcji, a kończąc na podpisaniu umów, kontroli badań lekarskich i obsłudze kadrowo-płacowej.

Glico prowadzi wszystkie procesy rozliczania i administracji pracowniczej. Działania te są koordynowane przez managerów posiadających odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie w tym zakresie.

Glico może przejąć od Państwa prowadzenie teczek osobowych, naliczania pensji, nadzór i rozliczanie urlopów, sprawozdawczość do ZUS, kontakty z PIP. Przejmiemy nieproduktywne działy Państwa firmy, a Państwo zajmujecie się tym, co jest dla Was kluczowe i czym zyskacie przewagę nad konkurencją. Oferowana usługa pozwala skupić się Naszym Klientom w codziennym działaniu na obszarach przynoszących im realne zyski. Ponadto, outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienia poprawność prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej, na co udzielamy gwarancji. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają bowiem nieustannego śledzenia przepisów, zatrudnia specjalistów oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Outsourcingowa obsługa kadrowo-płacowa uwolni Państwa firmę od tych uciążliwych obowiązków oraz konieczności rozbudowywania działów, które nie zajmują się produkcją czy bezpośrednim wykonywaniem usługi, a jedynie administracją.

W ramach usługi outsourcing oferujemy Państwu:

Administrację płac

Naliczanie i administracja wynagrodzeń na zewnątrz firmy to korzyści ekonomiczne i gwarancja uszczelnienia informacji o wynagrodzeniach wewnątrz firmy. Posiadamy procedury i systemy kontroli wewnętrznej oraz narzędzia informatyczne pozwalające prowadzić pełny nadzór nad tymi informacjami. Oferujemy pełen zakres usług, które obejmują między innymi:

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • dokonywanie przeglądów dokumentacji płacowej
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US (trzy razy w roku),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale – jeśli występuje taki obowiązek) i rocznego rozliczenia podatku dochodowego,
 • przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu.

Administrację kadr

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • monitorowanie aktualności szkoleń BHP
 • obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
 • dokonywanie przeglądów akt osobowych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
 • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS
 • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych( w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich).

Glico Sp z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 47A lok 14

30-207 Kraków

Tel: +48 12 358 59 39
kom. +48 503 446 700

www.glico.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca tymczasowa to usługa polegająca na zatrudnieniu potrzebnych pracowników w okresie (nawet bardzo krótkim), w którym Państwa firma ich potrzebuje. Usługa ta upraszcza oraz racjonalizuje proces zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie.

Nasza oferta pracy tymczasowe gwarantuje elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez natychmiastowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb Waszej firmy. Usługa ta pozwala również skutecznie dostosować potrzeby Państwa na pracowników w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, w tym także macierzyńskich oraz zapobiega nadmiernym i/lub nieplanowanej absencją i rotacją personelu. Pozwala też dostosować zapotrzebowanie na pracowników w zmiennych cyklach produkcyjnych.

Należy pamiętać, że korzystając z usług Glico Sp. z o.o. otrzymujemy usługę pracy tymczasowej, w której pracownicy podlegają tym samym przepisom Kodeksu Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy, co pracownicy zatrudnieni w każdej innej firmie. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych daje jednak pracodawcom korzystającym z usług pracy tymczasowej przewagę i kilka wymiernych korzyści, niedostępnych dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników u siebie w firmie, a są to m.in.:

 

 • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony,
 • krótszy czas wypowiedzenia,
 • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to 24 dni w roku,
 • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo odmówić pracownikowi tymczasowemu udzielenia urlopu,

w przypadku zwolnień części personelu pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odpraw.